Ώσπου τέλος ένιωσα
κι ας πα' να μ' έλεγαν τρελό
πως από 'να τίποτα γίνεται ο Παράδεισος..

Οδυσσέας Ελύτης

Πέμπτη, 8 Νοεμβρίου 2012

Σχολιασμός της θεματικής ενότητας 6 "Η πολυεπίπεδη αναγκαιότητα για συνεργασία εκπαιδευτικών Πληροφορικής, εκπαιδευτικών τάξης και εκπαιδευτικών άλλων ειδικοτήτων."


Οι πρώτες προσπάθειες ένταξης των νέων τεχνολογιών ως μέσο διδασκαλίας αλλά και ως μάθημα στο σχολείο ξεκίνησαν πριν από δύο δεκαετίες. Με το πέρασμα αυτών των χρόνων η εξέλιξη της τεχνολογίας είχε ως αποτέλεσμα την ανάγκη για αναβάθμιση του επιπέδου των μαθημάτων με την εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στα κλασικά μαθήματα, όπως η γλώσσα και τα μαθηματικά. Επιπλέον, με την ολοένα είσοδο της πληροφορικής στη ζωή μας, αναγκαίος ήταν και ο διορισμός ολοένα περισσότερων καθηγητών πληροφορικής, έτσι ώστε τα παιδιά να μην καταλήξουν πληροφορικά αγράμματα. Αυτό είχε ως απότοκο τη δημιουργία τμημάτων και εργαστηρίων πληροφορικής, καθώς και τη χρήση των τεχνολογιών στη διδασκαλία άλλων μαθημάτων. Μέσα από όλα αυτά όμως δημιουργείται η ανάγκη συνεργασίας των εκπαιδευτικών Πληροφορικής με τους εκπαιδευτικούς τάξης και εκπαιδευτικούς άλλων ειδικοτήτων.

Προσωπικά, θεωρώ πως η συνεργασία των εκπαιδευτικών αν και παραγκωνισμένη είναι αναγκαία στην εκπαίδευση. Οι λόγοι είναι πολλοί. Αρχικά για τον ίδιο τον εκπαιδευτικό η συνεργασία στο χώρο της δουλειάς του του επιτρέπει τη βελτίωση των σχέσεών του και την κοινωνικοποίησή του μέσα στο εργασιακό του περιβάλλον. Συνεπώς η καλή επικοινωνία έχει συνήθως ως απότοκο την ευχάριστη διάθεση και το καλό αποτέλεσμα στη δουλειά του εκπαιδευτικού. Ειδικότερα σήμερα που η τεχνολογία έχει προχωρήσει και έχει εισβάλει στη ζωή μας, θεωρώ  πως οι εκπαιδευτικοί πρέπει να συνεργάζονται ειδικά με τους εκπαιδευτικούς Πληροφορικής, καθώς οι περισσότεροι δεν είναι τόσο εξοικειωμένοι με την τεχνολογία και αυτή η συνεργασία θα τους βοηθούσε να βελτιώσουν τη διδακτική τους προσέγγιση  μετατρέποντας το μάθημα σε πιο διαδραστικό και περισσότερο ενδιαφέρον για τους μαθητές και πετυχαίνοντας καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα. Όπως αναφέρεται και μέσα στην υποενότητα 4.6 του βιβλίου "ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΔΑΞΟΥΝ ΣΤΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΕΑΕΠ)" οι εκπαιδευτικοί πληροφορικής θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν λογισμικά γνωστικών αντικειμένων για να υπηρετήσουν στόχους των ΤΠΕ και να συμβάλλουν για μια καλύτερη διδασκαλία όταν ο εκπαιδευτικός της τάξης δεν κατέχει ιδιαίτερες γνώσεις πάνω στις νέες τεχνολογίες.

Διαβάζοντας την εισήγηση της κα Βασιλείας Δηλαβέρη που βρίσκεται σε αυτό τον σύνδεσμο: (http://www.elliepek.gr/documents/5o_synedrio_eisigiseis/Vasileia_Dilaveri_Eisigisi_Team_teaching.pdf ) , θεωρώ σωστή την παρατήρησή της στη σελίδα 2 και 3, ότι μέσω της συνεργασίας επέρχεται μεταξύ των καθηγητών "η μείωση της διδακτικής απομόνωσης, η κοινοποίηση πηγών πληροφοριών και ιδεών, την ανάληψη από τον εκπαιδευτικό ρόλου µαθητευόµενου που ανακαλύπτει τη γνώση µέσα σε ένα συνεργατικό περιβάλλον µάθησης, την προαγωγή της επαγγελµατικής του εξέλιξης καθώς επικαιροποιεί τις γνώσεις του και ενθαρρύνεται να δοκιµάσει καινοτοµίες". Η συνεργασία αυτή μπορεί να γίνει σε πολλά επίπεδα, όπως είναι η επίλυση διδακτικών προβλημάτων και η συνδιδασκαλία.

Από την πλευρά των μαθητών τώρα, οι εκπαιδευτικοί γίνονται πρότυπο γι' αυτούς και μέσω της μίμησης τα παιδιά ωθούνται στη συνεργασία και την αλληλοβοήθεια μεταξύ τους και συνεπώς στην κοινωνικοποίησή τους μέσα στην τάξη. Είναι σημαντικό λοιπόν το περιβάλλον και το κλίμα μέσα στο οποίο γίνεται η συνεργασία. Οι δάσκαλοι πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί στην εικόνα που θα παρουσιάσουν στα παιδιά έτσι ώστε να αποφύγουν την μετάδοση λανθασμένων μηνυμάτων.

Με τη χρήση των νέων τεχνολογιών  λοιπόν, το μάθημα ξεφεύγει από το κλασικό βαρετό πρότυπο που έχει καθιερωθεί εδώ και χρόνια, με τους μαθητές παθητικούς αποδέκτες των μαθημάτων. Με την εισαγωγή της πληροφορικής σε κάθε μάθημα αυτό αποκτά άλλο χαρακτήρα. Καταρχάς οι μαθητές συμμετέχουν ενεργά καθώς κυριαρχούν οπτικοακουστικά μέσα και όχι μόνο ακουστικά όπως γίνεται σήμερα, με αποτέλεσμα να υπάρχει περισσότερο ενδιαφέρον απ' την πλευρά τους και καλύτερη εμπέδωση των πληροφοριών. Οι μαθητές αποκτούν γνώσεις δύο αντικειμένων ταυτόχρονα, καθώς εξοικειώνονται και μαθαίνουν να χειρίζονται από μικροί με τις νέες τεχνολογίες.

Τέλος για την επίτευξη των παραπάνω πρέπει να τονιστεί η ανάγκη για περισσότερη χρηματοδότηση της ελληνικής εκπαίδευσης και καινοτόμες αλλαγές πάνω στο θέμα των ΤΠΕ σε αυτήν, έτσι ώστε να επέλθει ο ουσιαστικός και όχι επιφανειακός εκσυγχρονισμός της, με στόχο να φτάσει το σχολείο στα επίπεδα της Ευρώπης.
(1)

(1): http://3.bp.blogspot.com/-UznovQnMcxc/T1NZpaMz44I/AAAAAAAAABc/ZyPZmJ6jLa4/s1600/%CF%80%CF%80.jpg

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχολιάστε!!